TURİZMDE STRES!

Posted on 4 Şubat 2014

1. Turizm sektöründe çalışanların iş ve özel hayat dengelerini kuramıyor olmaları ne gibi sorunlara yol açabilir?

Bildiğiniz gibi, turizm sektöründe, günün 24 saatini ve haftasonlarının bütününü içine alan, bir çalışma sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem, ruh ve beden sağlığını iki yönden etkilemektedir. Birincisi, bu çalışma sistemi özellikle uyku ve sindirim açısından bedenin biyolojik ritmi ile çelişmektedir.İkincisi, aile hayatını ve sosyal hayatı bozmaktadır.
İnsanın bedensel faaliyetlerinin belirli bir kalıbı vardır. Bedensel aktivite uyandıktan sonra günün ilk saatinden başlayarak artar ve uyku saatine doğru azalmaya başlar. Turizm sektöründe çalışanların daha kısa ve kalitesiz uyudukları bilinmektedir. Azalan uyku miktarı zamanla birikerek kişinin kendisini sürekli yorgun, huzursuz, sinirli ve gergin hissetmesine neden olmaktadır.
Turizm sektöründe çalışmanın kaçınılmaz sonucu, aile hayatının zarar görmesidir. Bu sistemde çalışan kişinin çocuklarıyla bir masa başında toplanması, birlikte yemek yemesi, eşiyle bir arkadaş toplantısına gitmesi, çocuğunun okul problemleriyle ilgilenmesi, düzenli bir cinsel hayatı sürdürmesi mümkün değildir. Ayrıca, gece-gündüz çalışan turizmciler, sosyal faaliyetlere katılamadıkları için kendilerini kaçınılmaz olarak çevrelerinden soyutlanmış hissederler.
2. Turizm sektöründe çalışan yöneticilere en çok sıkıntı çektikleri konuyu sorduğumuzda “stres” cevabını alıyoruz. Uzun süreli stresli bir ortamda yaşamak ne gibi sonuçlar doğurur…. Stresi azaltmanın yöntemleri neler olabilir?
Stres, ruhsal ve bedensel sınırların zorlanması sonucu ortaya çıkar.
Örneğin, turizmde çalışanlar uzun çalışma saatlerine zorlanmaktadırlar. Bu durum,onların ailelerine ayırdıkları zamanın azalmasına, kendilerine dinlenmek ve hobileri için ayırdıkları zamanın daralmasına ve ya böyle bir zamanın kalmamasına neden olmaktadır.Yani, yaşam akışının değişmesi çalışanlarda özellikle yöneticilerde strese neden olmaktadır. Peki bu durumda ne yapmak lazım.. Streslerini azaltmak için dikkatlerini günlük hayattaki stres verici olaylara değil, onları yorumlayış ve değerlendiriş biçimlerine vermelidirler. Rekabet, iddiacılık, eleştiriye kapalı olmak gerginliğe neden olur. Yöneticilerin, çalışanlarından beklentilerini kontrol etmeleri, kendi ideallerinin onların sınırlarını zorlayıp zorlamadığına bakmaları gerekir. Gelişme ve ilerleme için çaba gösterirken,mükemmele ulaşmanın mümkün olmadığını kabul etmeleri gerekir.
İstemedikleri ve o an için sıkıntı veren bir sorunla karşılaştıklarında ertememeleri, hemen üstüne gidip çözüp bitirmeleri, gecikmenin ve o işi üzerlerinde taşımanın getireceği stresten kurtarır.
Ayrıca, kendilerini hoşnut edecek etkinliklere zaman ayırmak , fiziksel egzersiz, gevşeme stresin olumsuz etkilerini nötralize eder. Unutmamaları gereken en önemli nokta ise stresle başa çıkabilmek için, iradeleri dışındaki şeylere üzülmekten vazgeçmeleridir.
3. Turizm sektöründe çalışan bir baba eve sürekli olarak geç geliyor, çocuğu ile zaman geçiremiyor. Seyahatlari çok fazla oluyor… Bu çalışma şekli çocuk üzerinde nasıl bir etki yaratabilir? Nelere dikkat etmek gerekir?
Çalışma hayatında babaların çocuklarını az görmesi, çocukların eğitimini ve bakımını annenin üzerine bırakması anne ve çocuk açısından büyük sorunlara yol açmaktadır. Babanın desteği az ya da hiç olmadığı için, anneler bu durumda çocuğa uygun eğitim ve disiplini vermekte zorluk çekmektedir. Çocuklar babalarını (eğer anne de çalışıyorsa annelerini de) seyrek gördükleri ve anne ya da babanın varlığını hissetmedikleri için bazı psikolojik sorunlar yaşayabilmektedirler.Bunlardan bazıları, okul başarısında düşme, arkadaş ilişkilerinde sorunlar, çabuk sinirlenme, iştahta artma ve ya azalma, çok fazla uyuma ve ya uykusuzluk, tahammülsüzlük, özgüvende azalma, madde kullanımına eğilim, öfke patlamaları, aşırı hareketlilik, her şeyden çabuk sıkılma, okula gitmek istememe…..
Stres etkeninden çocukları mümkün olduğunca korumaya çalışmak, çocuğa yönelik sevgi ve destek mesajlarını artırmak, çocuk ile mümkün olduğunca yakınlık sağlayarak kendini ve duygularını ifade etmesine zemin hazırlamak, sosyal aktivitelere yönlendirmek, çocuğa ayrılan sınırlı zamanın kalitesini artırmak, ailenin dikkat etmesi gereken önemli şeylerdir.
4. Otelci ailelerin çocukları genelde ev hayatını bilmiyor. Otelci ailelere çocuklarını yetiştirirken nelere dikkat etmelerini tavsiye edersiniz? Örneğin benim bir arkadaşımın oğlu evde yemek yerken neden açık büfe yok diye sormuştu…
Turizmde çalışan anne babalar için, bir çocuğun bakımını üstlenmek ve ev işlerinde kendilerine düşen görevleri yerine getirmek oldukça zor olmaktadır. Çocuğun bedensel ve ruhsal gelişiminin sağlıklı olması için aile ortamı çok önemlidir. İdeal aile ortamı sağlanmadığında, ailenin fonksiyonelliğinde arızalar çıkmakta bu da anne baba da ya da çocukta rahatsızlıklara neden olmaktadır.
Özellikle yaz aylarında ,yoğun çalışan bu ailelerin, küçük yaştan başlayarak çocuklarının düzenli ve programlı olmaları için önlemler almaları gerekir. Gece geç saatlere kadar uyuma imkanı bulamayan ve ya yemek yeme düzeni farklılıklar gösteren, programsız bir ailede yetişen çocukların programlı olmaları zordur. Ayrıca uyku düzensizliği anlama ve algılamayı zorlaştırmaktadır.
Bu konuda, aile düzeni olan büyükanne büyükbaba ya da yakın akrabalardan, arkadaş çevresinden çocuğa örnek oluşturmak açısından destek almak faydalı olacaktır. Okul öncesinde, çocuğu kreş ve anaokuluna yönlendirmek, bu boşluğu doldurmada önemlidir.
5. Turizm sektöründe ilişkide olduğunuz kişiler sürekli olarak değişiyor. Çalışanların çoğu başka şehirlerden gelen, ailelerinden uzak yaşayan kişiler. Misafirler en fazla 15 gün tesiste konaklıyor ve sonra gidiyor. Bu gibi durumlar insan psikolojisini nasıl etkiler? Ne gibi sonuçlar doğurur? Yöneticiler çalışanların motivasyonunu arttırmak için neler yapabilir?
Çevresinin sürekli değişmesi, tüm bireyleri olumsuz etkiler. Alıştığı iş, arkadaş ve sosyal çevresinin değişmesi, yeni insanlara alışma dönemi kişinin kendisini boşlukta hissetmesine ve zorluklara neden olur. Öte yandan, bu sirkülasyonun olumlu etkileri vardır. Sürekli yeni çevre ve yeni insanlar, çalışanların ufkunu ve bilgisini artırarak gelişimlerine olumlu katkıda bulunur. Yöneticiler bunu çalışanlarına hatırlatmalıdırlar. Özellikle bu sektörde kaçınılmaz olan ayrılıklardan, taşınmalardan önce diyaloğun devamını sağlayacak bilgiler (adres, tel no…) elde edilerek birden bire kopmamak sağlanabilir.
Ayrıca yöneticiler, çalışanlarını yalnızlıklarını giderecek şekilde sosyal aktivitelere yönlendirmelidir.Takım çalışmasının önemi vurgulanarak, her çalışanın önemli olduğu, bütünün parçası olduğu vurgulanmalıdır. Böylece bir yere ait olma ihtiyacı doyurulan çalışanların motivasyonları artacaktır.

GM General Management Turizm&Yönetim Dergisi
Ağustos-Eylül 2005 Röportaj


No Replies to "TURİZMDE STRES!"