Kadın erkek ilişkisi

Posted on 5 Temmuz 2018

Kadın erkek ilişkisi, tıpkı dansta olduğu gibi, sürekli bir hakimiyeti alma ve sonra diğerine bırakma , ileri gitme ve geri çekilme, sınırlarını koruma ve sonra yine diğerine teslim olma şeklinde devam eder.
Yani; Kadın-erkek ilişkisi, aralarındaki alışveriş esnasında (duygusal, ruhsal, zihinsel , cinsel,maddi; kısaca her alanda ) dengenin bozulması ve bozulan dengeyi tekrar sağlama arzusu arasında gider gelir.
Ve Eşler arasındaki gerginlikler,
Oluşan DengesizLikler, İlişki içinde , genellikle, erken çocukluk döneminde geliştirilmiş ve halen devam eden davranış kalıpları olarak gözümüze çarpar..
Öyle ki; Eşler, ilişkilerine kendi ailelerinden taşıdıkları yüklerle gelmişlerse , ebeveynleri ile olan ilişkileri, kadın-erkek ilişkilerine yansır. Örneğin, Kişi doğal hiyerarşiyi bozarak, ebeveyninden almak yerine ebeveynine vermeye odaklanmışsa, bu sefer eksiğini telafi etmek için, eşinden almaya ve eşini ebeveyni olarak görmeye başlar ayrıca Çocuğuna da anne/ babalık yapamaz bu durumda ve dengeler bozulur..
İlişkide, kişiler bozulan dengeyi tekrar sağlama isteklerinde samimiyseler, ebeveynlerinin önünde #çocuk , ilişki için seçtikleri kişiyle #yetişkin , çocuklarıyla #ebeveyn olmalıdırlar.
Ve böylece, Kişiler, sınırlara saygı duyulması gerektiğini kabule geçtikçe ve köken aileler ile sorunlar çözüldükçe, ilişkileri daha gerçekçi ve sürekli hale gelir… Fotoğraf: #gabrieldavalos


No Replies to "Kadın erkek ilişkisi"