ÇOCUĞUNUZ KARNESİNİ ALDIĞINDA NASIL DAVRANMALISINIZ?

Posted on 23 Ocak 2014

Karnesinde düşük notları bulunan çocuklara anne-babalar nasıl
davranmalıdır? Asla yapmamaları ve özellikle yapmaları gerekenler
nelerdir?
Anne babalar karnesindeki notlara göre , yani sonuca göre ödül ya da ceza vermemelidir. Çocuğun çalışmasını dikkate almalıdır.Çocuk ne kadar iyi sonuç , not alırsa o kadar başarılı olarak değerlendirilir genellikle. Anne babalar kendi hayatlarında kendileri içinde böyle değerlendirmelerde bulunuyorlarsa çocuklarına da bunu yansıtırlar. Anne babalar çocuklarını başarılı kardeşleriyle kıyaslamamalıdırlar.Bu davranışı, başarısız olan çocuk, kardeşinin derslerinde başarılı olarak, anne babasını elinden aldığını düşünür. Karne konusunda ailenin beklenti düzeyide çok önemlidir. Gerçekçi beklentiler içinde olmak, ve çıtayı doğru yüksekliğe koymak gerekir. Başarılarını takdir ederken, başarısız olduğu dersleri sorun etmemek gerekir. Eğer kötü bir karne getirirse çocuğun daha az sevileceği izlenimini asla verilmemeli. Nasıl bir karne getirirse getirsin, onun yanında olunacağını hissettirmek, çocuğun performansını desteklemek ve çocuğu öğrenmeye, çalışmaya daha istekli hale getirmek gerekir.
* Karnesi kötü gelen bir çocuğa “onu yapamazsın, bu sana yasak çünkü
karnen kötü, sen başarısızsın” gibi cümleler kullanmak onun psikolojisini
nasıl etkiler?
Öncelikle anne babalar paniğe kapılmadan karnenin kötü gelmesinin nedenini araştırmalıdır. Çocuğun kaygısını artıracak davranışlardan kaçınmalı, çalışmanın önemini vurgulayarak, çocuk bu konuda motive edilmelidir. Ayrıca anne babalar başarısızlığın utanç verici bir durum olmadığını çalışılarak aşılacak bir engel olduğunu anlatmalıdır. Karneden kötü notlara bakarak, çocuğu azarlamak , suçlamak, yasaklar koymak(oyun yasağı gibi…) sorunu içinden çıkılmaz hale getirir. Zihinsel bilgi hatası, anne baba tarafından ahlaki hata olarak değerlendirilirse, çocuğun duygusal dünyasını olumsuz etkiler. Oysa ki bilgideki yetersizlik çalışarak düzeltilir fakat duygusal dünyasına verilen zararın telafisi daha zordur.
* Karne hediyeleri çocukları nasıl etkiler? Örneğin başarılı olan ve
çok iyi bir karne getiren çocuğa hediye verilmeli mi? Verilmeliyse bu hediyeler ne tür hediyeler olmalıdır?
Karne hediyesi övgü sözleri , özel yemek ya da faaliyetler, nadiren maddi objeler olmalıdır. Önemli olan çocuğa karnesi nasıl olursa olsun, sevgi mesajının verilmesidir.
anne babalar karne kötüyse çocuklarını daha az sevecekleri mesajını vermemelidir Çocuğun karnesindeki nota değil, çabasına ödül vermelidir.
* Karne başarıyı göstermek için yeterli midir?
‘’Çocuk ne kadar iyi karne getirirse , o kadar başarılıdır’’ şeklinde bir değerlendirme, çocuk için , çok kısıtlayıcı, bazen yaralayıcı veya yanlış olabilmektedir. Örneğin, ailenin kafasında mühendis ya da doktor olmak iyi bir gelecek demekse , çocuğunun fen ve matematik derslerini başarıp başaramayacağını dikkate almadan bu derslerde başarılı olmasını bekler. Aile tüm birikimini ve zamanını buna harcar. Bu sebeple, iyi bir sporcu ya da tiyatrocu olabilecek çocuğu yanlış yerlere yönlendirebilir çoğu zaman…
Ayrıca aile karneyi değerlendirirken pek çok faktörü göz önünde bulundurmalıdır.Başarısızlığın nedeni, eğitim sistemi, aile hayatı, öğretmen ilişkisi, tv olabilir.
Okul başarısını etkileyen en önemli şeylerden biri de güvendir.Başarısız bir çocuğun güven duygusu pekiştirilerek ve yetenekleri keşfedilip desteklenerek başarılı hale getirilebilir.

BEBEĞİM DERGİSİ – Röportaj-Haziran 2004


No Replies to "ÇOCUĞUNUZ KARNESİNİ ALDIĞINDA NASIL DAVRANMALISINIZ?"